Doanh Nghiệp

Xét nghiệm Covid-19, có được bảo hiểm y tế chi trả?

Trường hợp nào người bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19? Giá xét nghiệm là bao nhiêu? (Tường Lam)

Bị đuổi việc trái luật, người lao động nhận bồi thường bao nhiêu?

Người lao động bị đuổi việc trái pháp luật, công ty phải bồi thường bao nhiêu tiền? (Thu Sa)

Lên đầu trang