Hôn nhân

Cách nào bảo vệ tài sản khi không đứng tên sổ đỏ?

Khi mua, vợ chồng tôi cùng đứng tên vay ngân hàng 2 tỷ đồng, một tỷ còn lại mẹ chồng cho. Ngôi nhà đứng tên mẹ chồng bởi bà hợp tuổi mua năm ...

Lên đầu trang